Przedsiębiorstwo JADAR NT jest producentem wysokiej jakości kostki brukowej i galanterii betonowej. Od 20-tu lat zaspokajamy potrzeby naszych Klientów w upiększaniu Ich otoczenia, łącząc szeroką i różnorodną gamę kształtów naszych wyrobów z bogactwem kolorystycznym.
JADAR NT to gwarancja wysokiej jakości !
W utrzymaniu wysokiej jakości naszych produktów wspomaga nas najnowszy park maszyn i urządzeń renomowanych firm zachodnich, zestawionych w automatyczną linię przemysłową, sterowaną poprzez specjalistyczny system komputerowy.

Precyzyjny pomiar parametrów i dokładne dawkowanie komponentów zapewniają dużą dokładność wymiarową i kolorystyczną w produkowanych partiach naszych wyrobów.

System składowania regałowego pozwala na utrzymanie optymalnych warunków w czasie dojrzewania wytworzonych produktów.

Dzięki temu otrzymujemy wyrób spełniający najwyższe wymagania twardości i ścieralności, przez co otrzymuje on wysoką klasę jakości.

Gotowe wyroby badane są w specjalistycznym niezależnym laboratorium.

Produkty JADAR NT objęte są następującymi Polskimi Normami:
1. PN - EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu . Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
2. PN - EN 1339:2005 - Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
3. PN - EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
4. PN - EN 1340:2004/AC - Poprawka do Polskiej Normy paŸdziernik 2007
5. PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.

NA WSZYSTKIE NASZE WYROBY UDZIELAMY
2 LATA GWARANCJI